24 Σεπ, 2023

Αναζητηση

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.098 seconds, 4.93 MB
Application afterRoute: 0.126 seconds, 6.22 MB
Application afterDispatch: 0.231 seconds, 10.33 MB
Application afterRender: 0.661 seconds, 16.60 MB

Χρήση Μνήμης

17534584

13 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM jval_session
    WHERE session_id = 'mfdaiu3escagb86edkmrn8smu7'
 2. DELETE
    FROM jval_session
    WHERE ( TIME < '1695513473' )
 3. SELECT *
    FROM jval_session
    WHERE session_id = 'mfdaiu3escagb86edkmrn8smu7'
 4. INSERT INTO `jval_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mfdaiu3escagb86edkmrn8smu7','1695514373','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jval_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jval_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `jval_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jval_menu AS m
    LEFT JOIN jval_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT *
    FROM jval_rokcandy
    WHERE published=1
 10. SELECT template
    FROM jval_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jval_content AS a
    LEFT JOIN jval_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jval_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jval_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jval_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 68
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-09-24 00:12:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-09-24 00:12:53' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jval_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='68'
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jval_modules AS m
    LEFT JOIN jval_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα