30 Νοέ, 2023

Αναζητηση

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.053 seconds, 4.93 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 6.17 MB
Application afterDispatch: 0.081 seconds, 7.54 MB
Application afterRender: 0.185 seconds, 13.71 MB

Χρήση Μνήμης

14504344

10 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM jval_session
    WHERE session_id = 'jjrdle7hsd5kctrmtcfomrmov2'
 2. DELETE
    FROM jval_session
    WHERE ( TIME < '1701339089' )
 3. SELECT *
    FROM jval_session
    WHERE session_id = 'jjrdle7hsd5kctrmtcfomrmov2'
 4. INSERT INTO `jval_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'jjrdle7hsd5kctrmtcfomrmov2','1701339989','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jval_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jval_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `jval_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT template
    FROM jval_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jval_modules AS m
    LEFT JOIN jval_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jval_content AS a
    INNER JOIN jval_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jval_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-11-30 10:26:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-11-30 10:26:29' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=41)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.ordering
    LIMIT 0, 40

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα